ambasadorwschodu.pl |
18339
home,page,page-id-18339,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

AMBASADOR WSCHODU
NAGRODA POLSKI WSCHODNIEJ

Ambasador Wschodu to tytuł, który ma na celu wyróżnić osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski (północno, środkowo i południowo – wschodniej Polski) oraz jej pograniczach. Początki nagrody sięgają 2013 r., kiedy to z inicjatywy wydawcy kwartalnika ,,Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja programu, zakończona Galą Ambasadorów Wschodu oraz wręczeniem pierwszych statuetek. Od tego czasu inicjatywa z każdą edycją rozszerza swoją przestrzeń zarówno geograficzną jak i merytoryczną. Założeniem pierwszej edycji było wskazanie oraz nagrodzenie osób i podmiotów działających w środkowo-wschodniej Polsce. Kolejne edycje programu pokazały, że obszar ten jest o wiele szerszy i skupia się na działaniach i inicjatywach realizowanych w całym obszarze Polski wschodniej. Od 2015 r. została rozszerzona także formuła merytoryczna i obok kategorii takich jak: samorząd, biznes, projekt i turystyka pojawiły się także kategorie: kultura i sztuka czy społecznie odpowiedzialny. 6.edycja, która odbędzie się w 2019 roku, przyniesie także nowe zmiany i wyzwania zwłaszcza w obszarze wyboru nominacji oraz laureatów.

NOMINACJA

Aby otrzymać tytuł Ambasadora Wschodu, należy uzyskać jak największą liczbę nominacji. Nominującymi są przedstawiciele najważniejszych podmiotów działających w Polsce wschodniej w sektorach: biznes, turystyka, samorząd, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sztuki, media, uczelnie wyższe.

WYBÓR

Wyboru Ambasadora Wschodu w kategoriach: biznes, turystyka, samorząd, projekt dokonuje Kapituła Nagrody w składzie 13- osobowym, w którym znajduje się: 4 ekspertów, 4 ubiegłorocznych laureatów, 4 praktyków, przedstawiciel organizatora. W kategoriach: kultura i sztuka, społecznie odpowiedzialny, marka, Honorowy Ambasador oraz Nagroda Specjalna o przyznaniu tytułu decyduje Rada Ambasadorów.

TYTUŁ

Ostatnim etapem jest wybór lauerata nagrody w poszczególnych kategoriach. Decyzją członków Kapituły oraz Rady Ambasadorów wskazywani są laureaci, którzy otrzymają tytuł Ambasada Wschodu podczas uroczystej Gali odbywającej się na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

LICZBY

5

edycji

81

nominowanych

41

statuetek

18

wydarzeń artystycznych

PARTNERZY i MEDIA

loga_home-2


Ambasadorowie Wschodu to szlachetny korpus dyplomatyczny złożony z tych, którzy z godnym najwyższego szacunku i uznania uporem wnoszą szczególnie cenny i twórczy wkład w dziedzictwo przedsiębiorczości Polski Wschodniej. Nic nie buduje tożsamości i dumy wspólnoty lokalnej lepiej niż dokonania ludzi, którzy nie oglądając się na innych sami tworzą swoją Małą Wielką Ojczyznę.

Leszek Stafiej, LEVERAGE