ambasadorwschodu.pl |
18339
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18339,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

AMBASADOR WSCHODU
NAGRODA WSCHODNIEJ POLSKI

Ambasador Wschodu to Tytuł, który ma na celu uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Początki nagrody sięgają 2013 roku, kiedy to z inicjatywy wydawcy kwartalnika ,,Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja Konkursu, zakończona Galą Ambasadorów Wschodu oraz wręczeniem pierwszych Tytułów. Od tego czasu inicjatywa z każdą edycją rozszerza swój zakres zarówno geograficzny jak i merytoryczny.

Podczas pierwszej edycji w 2013 roku zostały nagrodzone osoby i podmioty działające w środkowo-wschodniej Polsce. Kolejne edycje Konkursu skłoniły nas do rozszerzenia zakresu geograficznego na działania i inicjatywy realizowane na całym obszarze Polski Wschodniej, od Suwałk po Sanok. Od roku 2015 została zmieniona została także formuła merytoryczna i obok dziedzin takich jak: działalność kulturalno-społeczna, samorząd, biznes, turystyka pojawiły się także kategorie takie jak: kultura i sztuka oraz odpowiedzialność społeczna. W każdym roku przyznawana jest także Nagroda Specjalna za działania transgraniczne lub transregionalne oraz Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu za całokształt działalności.

NOMINACJA

Aby otrzymać Tytuł Ambasadora Wschodu, należy uzyskać Nominację od Członków Komitetu Nominującego lub Rady Ambasadorów. Komitet Nominujący składa się z przedstawicieli (liderów) podmiotów działających we wschodniej Polsce w sektorach: biznes, turystyka, samorząd, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sztuki, media, uczelnie wyższe. Rada Ambasadorów to organ w skład, którego wchodzą Laureaci poprzednich edycji Konkursu.

WYBÓR

Wyboru Ambasadora Wschodu w kategoriach: Biznes, Turystyka, Samorząd, Projekt dokonuje Kapituła Honorowa w której znajdują się Laureaci ostatniej edycji, eksperci, praktycy. W kategoriach: Kultura i Sztuka, Społecznie Odpowiedzialny, Nauka, Marka, Nagroda Specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu o przyznaniu Tytułu decydują Członkowie Rady Ambasadorów.

GALA FINAŁOWA

Ogłoszenie wyników Konkursu, prezentacja Laureatów oraz wręczenie Tytułów i Statuetek Ambasadora Wschodu w poszczególnych kategoriach nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

PARTNERZY


Ambasadorowie Wschodu to szlachetny korpus dyplomatyczny złożony z tych, którzy z godnym najwyższego szacunku i uznania uporem wnoszą szczególnie cenny i twórczy wkład w dziedzictwo przedsiębiorczości Polski Wschodniej. Nic nie buduje tożsamości i dumy wspólnoty lokalnej lepiej niż dokonania ludzi, którzy nie oglądając się na innych sami tworzą swoją Małą Wielką Ojczyznę.

Leszek Stafiej