ambasadorwschodu.pl |
18339
home,page,page-id-18339,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

O NAS

Ambasador Wschodu to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie osób, podmiotów i instytucji działających na obszarze wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Początki projektu sięgają 2013 r., kiedy to z inicjatywy wydawcy kwartalnika ,,Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja programu, zakończona Galą Ambasadorów Wschodu i wręczeniem pierwszych statuetek. Od tego czasu inicjatywa z każdą edycją rozszerza swoją przestrzeń zarówno geograficzną jak i merytoryczną. Założeniem pierwszej edycji było wskazanie oraz nagrodzenie osób i podmiotów działających w środkowo-wschodniej Polsce. Kolejne edycje programu pokazały, że obszar ten jest o wiele szerszy i skupia się na działaniach i inicjatywach realizowanych na całym obszarze Polski wschodniej oraz pograniczu. Od 2015 r. została rozszerzona także formuła merytoryczny i obok kategorii takich jak: samorząd, biznes, projekt i turystyka pojawiły się także kategorie: kultura i sztuka czy społecznie odpowiedzialny.

AMBASADOR WSCHODU

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest położenie lub działalność na obszarze wschodniej Polski (województwa: podlaskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie). Podmioty nominowane do tytułu Ambasadora Wschodu przechodzą etap wewnętrznej selekcji, a następnie poddawane są ocenie członków Kapituły Nagrody. Wśród osób zapraszanych do grona Kapituły znajdują się specjaliści, praktycy oraz osoby posiadające wybitne osiągnięcia w swoich dziedzinach. Są to przedstawiciele biznesu, mediów, samorządu czy organizacji pozarządowych oraz goście specjalni. Kapituła w gronie min. 10-osobowym przyznaje wyróżnienia oraz nagrody w postaci statuetki Ambasadora Wschodu. Podmioty nagradzane charakteryzuje najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego, gospodarczego, społecznego, kulturowego i turystycznego znajdującego się we wschodniej Polsce. Projekt jednocześnie tworzy płaszczyznę współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów. Jest także ogniwem wspólnych inicjatyw, podejmowanych przez podmioty działające w regionie, w szczególności przez lokalne samorządy, liderów biznesu, organizacje pozarządowe oraz ośrodki akademickie. Stanowi doskonałą platformę promocyjną zarówno w wymiarze makroregionalnym jak i ogólnopolskim.

Działania, które podejmujemy w trakcie realizacji projektu rozpoczynają się już następnego dnia po zakończeniu edycji. Staramy się w naszych poszukiwaniach docierać do ludzi, instytucji i firm, które realizują wartościowe i innowacyjne projekty, a poszukujemy ich w następujący sposób:

EKSPLORACJA

Poszukujemy ciekawych, intrygujących i oryginalnych ludzi i projektów, o których staramy dowiedzieć się jak najwięcej. Rozmawiamy zarówno z twórcami jak i otoczeniem w którym działa

NOMINACJA

Selekcjonujemy wszystkie projekty do poszczególnych kategorii, a spośród nich wybieramy maksymalnie 5 które są nominowane do nagród w swojej kategorii.

NAGRODA

Ostatnim etapem jest wybór lauerata nagrody przez Kapitułę nagrody, która ostatecznie decyduje, który z projektów będzie nagrodzony statuetką Ambasadora Wschodu.

LICZBY

4

edycje

65

nominowanych

33

statuetki

17

wydarzeń artystycznych

PARTNERZY

loga_home-2


Ambasadorowie Wschodu to szlachetny korpus dyplomatyczny złożony z tych, którzy z godnym najwyższego szacunku i uznania uporem wnoszą szczególnie cenny i twórczy wkład w dziedzictwo przedsiębiorczości Polski Wschodniej. Nic nie buduje tożsamości i dumy wspólnoty lokalnej lepiej niż dokonania ludzi, którzy nie oglądając się na innych sami tworzą swoją Małą Wielką Ojczyznę.

Leszek Stafiej, LEVERAGE