ambasadorwschodu.pl | Aktualności
20667
page-template-default,page,page-id-20667,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Laureaci X edycji Ambasadora Wschodu

Na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim ogłoszono Ambasadorów Wschodu w ramach jubileuszowej 10. edycji konkursu. Wyłoniono siedmiu laureatów w dziedzinach: projekt, turystyka, samorządność, przedsiębiorczość, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka oraz nauka. Przyznano jeden tytuł honorowy, trzy wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną. Najliczniejsze grono tegorocznych wyróżnionych reprezentuje lub jest związane z woj. lubelskim.

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu po raz dziesiąty doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniała Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli nauki, kultury, sztuki, mediów, samorządu oraz organizacji i inicjatyw społecznych. Po raz drugi w historii Ambasadora Wschodu podczas obrad rozpatrywano kandydatów nominowanych społecznie. W tej edycji nagrodę specjalną przyznawali przedstawiciele mediów.

„Od dziesięciu lat szukamy osób, projektów i inicjatyw, które zasługiwałyby na tytuł Ambasadora Wschodu lub wykazywały potencjał do takiej nominacji, i je znajdujemy. To największy sukces tej dekady – wciąż odrywamy prawdziwe perły i nieszlifowane diamenty, obserwujemy ewolucje i rozwój wielu podmiotów na przestrzeni lat i jesteśmy naprawdę dumni, że tutaj na wschodzie powstają rzeczy godne uwagi i promocji w innych zakątkach naszego kraju, a także poza jego granicami. Możemy czerpać z tego dziedzictwa” – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i Sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.

Najwięcej nagród i wyróżnień w tegorocznym konkursie Ambasador Wschodu otrzymali przedstawiciele woj. lubelskiego i osoby z nim związane – pięć statuetek i jedno wyróżnienie. Tytuł Ambasadora Wschodu i dwa wyróżnienia trafiły do woj. podlaskiego, dwóch laureatów pochodzi lub jest związanych z woj. podkarpackim, a jeden reprezentuje woj. świętokrzyskie.

„W ciągu ostatnich kilku lat zauważyliśmy spore zainteresowanie i największą liczbę kandydatów w kategorii projekt. Cieszę się, że w tym roku mogliśmy docenić aż cztery inicjatywy. Kategoria samorządność z kolei od lat nie cieszyła się popularnością, trudno było o wyróżniające się zgłoszenia kandydatów, ale ostatnie edycje pokazały, że warto było czekać na prawdziwych lokalnych aktywistów zarówno na szczeblu samorządowym, jak i społecznym” – dodaje Daniel Parol.

Ambasadorzy Wschodu w edycji 2023:

Projekt – Paśny Buriat (zw. z woj. podlaskim)

Projekt (wyróżnienie) – Festiwal Now Art (woj. lubelskie)
Projekt (wyróżnienie) – Projekt Kolektyw KAUFMAN BROS&SISTAS (woj. podlaskie)
Projekt (wyróżnienie) – Projekt Raczkowskie Archiwalia (woj. podlaskie)

Turystyka – Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (woj. podkarpackie)

Samorządność – Małgorzata Chmiel (woj. podkarpackie)

Przedsiębiorczość – AGAZI (zw. z woj. lubelskim)

Społecznie odpowiedzialny – Stowarzyszenie Dla Ziemi (woj. lubelskie)

Kultura i sztuka – Zespół redakcyjny czasopisma „Akcent” (woj. lubelskie)

Nauka – dr hab. inż. prof. PL Joanna Pawłat (woj. lubelskie)

Nagroda specjalna – Bohdan Zadura (woj. lubelskie)

Tytuł Honorowego Ambasador Wschodu – Wiesław Myśliwski (zw. z woj. świętokrzyskim)

Serdecznie dziękujemy za pracę członków gremiów konkursowych i osób nominujących społecznie. Gratulujemy laureatom i wyróżnionym, którzy poszerzyli grono Ambasadorów Wschodu.

Konkurs i uroczysta Gala nie odbyłyby się gdyby nie wsparcie partnerów i sponsorów, dziękujemy za wsparcie:

Mecenas Konkursu – Arche

Partnerem Głównym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Sponsorzy Oficjalni: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, MD Investments, Bialcon

Partner Wspierający: Honda Wyszomirski

Współpraca: Zamek Biskupi Janów Podlaski, Pałac Cieleśnica, Pracownia Re

25 nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu

Tradycyjnie już najwięcej, bo dziewięć, nominacji w konkursie Ambasador Wschodu przyznano w dziedzinie projekt. Po sześciu kandydatów wyłoniono w kategoriach przedsiębiorczość i samorządność. Cztery nominacje dotyczą turystyki. Wśród nominowanych znalazły się osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Wschodu.

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Jego początki sięgają 2013 roku, kiedy to z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” wyłoniono pierwszych Ambasadorów Wschodu. Od tego czasu odbyło się już 9 edycji, w których przyznano 78 tytułów Ambasadora Wschodu. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu aż 25 nominowanych zostało wytypowanych do tej nagrody.

Osiem, czyli najwięcej nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu otrzymały projekty, instytucje i osoby związane z regionem podkarpackim. Po siedem nominacji dotyczyło regionów lubelskiego lub podlaskiego, a trzy – z mazowieckiego.

W kategoriach Kultura i Sztuka, Marka, Społecznie Odpowiedzialny, Nauka i Honorowy Ambasador Wschodu pretendentów do tytułu będzie proponowała Rada Ambasadorów, czyli dotychczasowi laureaci. Nagrodę Specjalną natomiast w tym roku przyzna Kapituła, złożona z przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Statuetki, Nagrody Specjalne i wyróżnienia Ambasadora Wschodu za najciekawsze projekty, osobowości, przedsiębiorstwa i inicjatywy Polski Wschodniej zostaną wręczone 18 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

W ubiegłym roku tytuł Ambasadora Wschodu otrzymało siedmiu laureatów w dziedzinach: turystyka, przedsiębiorczość, projekt, samorządność, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka oraz marka. Ponadto przyznano jeden tytuł honorowy, jedno wyróżnienie oraz nagrodę specjalną. Najwięcej laureatów pochodziło lub było związanych z woj. podlaskim i podkarpackim.

Projekt
1. Marcin Halicki – Raczkowskie Archiwalia (reg. podlaski)
2. Wydawnictwo Paśny Buriat (zw. z reg. podlaskim)
3. Michał Stachyra – Festiwal Now Art (reg. lubelski)
4. „Śpievka” (reg. lubelski)
5. Kolektyw Kaufman Bros & Sista (reg. podlaski)
6. Chór La Musica (reg. lubelski)
7. Festiwal Filmowy Wajda na nowo (reg. podlaski)
8. Grzegorz Kuczyński – Fundacja Białystok Biega (reg. podlaski)
9. Małgorzata Pepłowska – Pracownia tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu (reg. mazowiecki)

Przedsiębiorczość
1. AGAZI (zw. z reg. lubelskim)
2. Daniel Wojtas, „Kraina Wilka” (reg. podkarpacki)
3. GK-Atelier Grzegorz Kłoda (reg. lubelski)
4. Marta Półtorak – prezes firmy Marma Polskie Folie (reg. podkarpacki)
5. Inkubator Przetwórczy w Dwikozach (reg. podkarpacki)
6. Winnica „Dwa Wzgórza” (reg. podkarpacki)

Turystyka
1. Maratony Kresowe (reg. lubelski)
2. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (reg. podkarpacki)
3. Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu (reg. podlaski)
4. Sandomierski Szlak Jabłkowy (reg. podkarpacki)

Samorządność
1. Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet (reg. podlaski)
2. Kinga Sosińska, Wójt Gminy Stanisławów (reg. mazowiecki)
3. Katarzyna Głąb – Sołtys Modliborzyc (reg. lubelski)
4. Jacek Grzegorzak – Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko (reg. podkarpacki)
5. Małgorzata Chmiel, liderka społeczna (reg. podkarpacki)
6. Grzegorz Ostrowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dębe Wielkie (reg. mazowiecki)

10. edycja konkursu Ambasador Wschodu


10. jubileuszowa edycja startuje w tym roku już w sierpniu. Po raz kolejny rozpoczniemy poszukiwania Ambasadorów Polski Wschodniej.

Już od 27 sierpnia będzie można wysyłać swoje propozycje na kandydatów do nagrody w kategoriach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka i Projekt poprzez dedykowany formularz na stronie ambasadorwschodu.pl.

W kategoriach Kultura i Sztuka, Marka, Społecznie Odpowiedzialny, Nauka i Honorowy Ambasador Wschodu kandydatów do tytułu będzie proponowała Rada Ambasadorów, czyli dotychczas nagrodzeni.

Wyjątkowo w tym roku, Nagrodę Specjalną będzie przyznawała osobna Kapituła; Nagrody Specjalnej złożona z przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Nominujący przy wyborze będą brać pod uwagę trzy najważniejsze wartości, którymi powinien wyróżniać się Ambasador Wschodu, tj.:

  • Użyteczność społeczna;
  • Związek terytorialny i merytoryczny z Polską Wschodnią;
  • Odpowiedzialność społeczna zgodna z powszechnie przyjętymi normami etycznymi.

Najciekawsze projekty, osobowości, przedsiębiorstwa i inicjatywy Polski Wschodniej poznamy  18 listopada podczas uroczystej gali w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

Laureaci IX edycji Ambasadora Wschodu

www--wyniki

Na uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim statuetki Ambasadorów Wschodu wręczono 7 laureatom w dziedzinach: turystyka, przedsiębiorczość, projekt, samorządność, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka oraz marka. Ponadto przyznano 1 tytuł honorowy, 1 wyróżnienie oraz nagrodę specjalną. Najwięcej laureatów pochodzi lub jest związane z woj. podlaskim i podkarpackim.
 
W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu po raz dziewiąty doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniało 14 osób, przedstawicieli nauki, kultury, sztuki, mediów, samorządu oraz organizacji i inicjatyw społecznych. Po raz pierwszy w tym roku Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę kandydatów nominowanych społecznie.
 
„Cieszę się, że w tym roku mogliśmy zapoznać się ze zgłoszeniami indywidualnymi. To dodatkowa wartość konkursu, która pozwala poszerzyć horyzonty i przekazać dalej światu informacje o ludziach i ich dokonaniach, poznać podmioty i działania, o których nie wiedzieliśmy dotychczas czy odkryć ciekawe projekty. I choć poziom i skala działania bywa różna, to z pewnością wśród tegorocznych nominatów dostrzegamy potencjał na Ambasadorów Wschodu w przyszłości. Obrady znów były długie, ale cenne. Mamy różne gusta, doświadczenia i wrażliwość, ale bierzemy pod rozwagę każdy głos i na koniec zgadzamy się co do werdyktu. Wszyscy wyróżnieni zasłużyli więc na przyznane im tytuły, serdecznie im gratulujemy, a pozostałym nominowanym życzymy pomyślności w dalszym rozwoju i działalności”  – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.
 
Najwięcej wyróżnień w tegorocznym konkursie Ambasador Wschodu otrzymali reprezentanci woj. podlaskiego i podkarpackiego – po trzy, a województwo lubelskie jedno. Po raz kolejny w dziedzinie społecznie odpowiedzialny przyznano tytuł zbiorowo. Ze względu na zaangażowanie wielu podmiotów i prywatnych osób w pomoc Ukrainie jury postanowiło nie nagradzać i nie wymieniać żadnej konkretnej organizacji, firmy ani osób indywidualnych, ale docenić je wszystkie.
 
„Żyjemy w czasach pandemii, wojny, inflacji, kiedy odpowiedzialność społeczna nabiera wymiernego znaczenia. Konkurs Ambasador Wschodu jest inicjatywą, która wyróżnia tych, którzy potrafią działać, rozwijać swoje projekty i otoczenie oraz wspierać potrzebujących mimo tych okoliczności. To budujące. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą, że na wschodzie Polski wciąż mamy, kogo promować i być z tego dumni” – dodaje Daniel Parol.
 
Ambasadorzy Wschodu w edycji 2022:

Projekt – Arkadiusz Andrejkow za projekt „Cichy memoriał” (woj. podkarpackie)

Turystyka – Tatarska Jurta (woj. podlaskie)

Samorządność – Krzysztof Zapała, wójt Gminy Olszanica i Robert Petka, wice-wójt Gminy Olszanica (woj. podkarpackie)

Przedsiębiorczość – Augustowska Miodosytnia (woj. podlaskie)

Społecznie odpowiedzialny – wszystkie osoby, organizacje, firmy i instytucje zaangażowane w pomoc Ukrainie

Kultura i sztuka – Karolina Cicha (woj. podlaskie)

Marka – ML System (woj. podkarpackie)

Tytuł Honorowego Ambasador Wschodu – Andrzej Stasiuk

Laureat Nauka – nie przyznano

Wyróżnienia w edycji 2022:

Projekt – Monika Trypuz za projekt „Atencja” (woj. lubelskie)

Nagroda specjalna – Andrzej Bieńkowski

24 nominacje do tytułu Ambasadora Wschodu

aktualnosci-nominacje

Najwięcej nominacji w tegorocznej edycji konkurs Ambasador Wschodu przyznano w dziedzinie projekt – 12, w dziedzinie przedsiębiorczość – 6, w dziedzinie turystyka – 4, a 2 w dziedzinie samorządność. Wśród nominowanych znalazły się osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Wschodu.

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Początki nagrody Ambasador Wschodu sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 8 edycji, w których przyznano 70 tytułów Ambasadora Wschodu. W tegorocznej edycji konkursu aż 23 nominowanych ma szanse na uzyskanie nagrody Ambasador Wschodu.

Aż 7 nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu otrzymały projekty, instytucje i osoby z województwa lubelskiego, podlaskie również – 7 nominacji i dalej Podkarpackie – 6 nominacji, jedną nominację otrzymało województwo mazowieckie. Dwie nominacje mają charakter szerszy – nominowani na co dzień działają w innych regionach niż te, wyszczególnione w regulaminie, ale są silnie związani ze Wschodem i promują pierwiastek wschodni w swoich aktywnościach.

Nominowani 2022

Projekt

1. Horyniec-Zdrój Art Festiwal (woj. podkarpackie)

2. Zamojskie Lato Teatralne (woj. lubelskie)

3. Arkadiusz Andrejkow – „Cichy memoriał” (woj. podkarpackie)

4. Monika Trypuz za projekt „Atencja” (woj. lubelskie)

5. Mariusz Żwierko (Warszawa)

6. Chór La Musica, przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Lublinie (woj. lubelskie)

7. Magdalena Bernat-Protaziuk (woj. mazowieckie)

8. Forum Kobiet Podlasia (woj. podlaskie)

9. Bozenna Pawlina-Maksymiuk (woj. lubelskie)

10. Inkubator Aktywnego Kobiecego Rozwoju IKAR (woj. podlaskie)

11. #DajemySerce Dzień Serca w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

12. Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej wydarzenie Palinocka nad Rospudą w Dowspudzie (woj. podlaskie)

Przedsiębiorczość

1. Manufaktura Cieleśnica (woj. lubelskie)

2. Roztoczański Pstrąg (woj. lubelskie)

3. Augustowska Miodosytnia (woj. podlaskie)

4. Wydawnictwo Paśny Buriat (Kielce)

5. eMMed Magdalena Mróz (woj. podkarpackie)

6. Galicya Cafe (woj. lubelskie)

Turystyka

1. Festiwal Turystyki Rowerowej- Roztocze bez Granic (woj. podkarpackie)

2. Hotel Traugutta 3 (woj. podlaskie)

3. Restauracja Duchowe Łąki w Supraślu (woj. podlaskie)

4. Tatarska Jurta (woj. podlaskie)

Samorządność

1. Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa (woj. podkarpackie)

2. Krzysztof Zapała – wójt Gminy Olszanica i Robert Petka – zastępca wójta Gminy Olszanica i (woj. podkarpackie)

Ambasadorów Wschodu w ośmiu dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt, Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka poznamy 26 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Tego dnia zostaną przyznane także: tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu, Nagroda Specjalna i wyróżnienia.

9. edycja Konkursu  Ambasador Wschodu 

www-aktualnosci

Tradycyjnie we wrześniu ruszyła kolejna edycja konkursu Ambasador Wschodu. W tym roku po raz dziewiąty będziemy wyłaniać Ambasadorów Polski Wschodniej.
Zanim to jednak nastąpi Komitet Nominujący oraz Rada Ambasadorów stworzą listę Nominowanych w dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Projekt, Turystyka którą ogłosimy 10 października.

 

Nominujący przy wyborze będą brać pod uwagę trzy najważniejsze wartości, którymi powinien wyróżniać się Ambasador Wschodu, tj.: użyteczność społeczna; związek terytorialny i merytoryczny z Polską Wschodnią oraz odpowiedzialność społeczna zgodna z powszechnie przyjętymi normami etycznymi.

 

Nowością tegorocznej edycji są „społeczne nominacje”. Oznacza to, że każdy będzie mógł zgłosić swojego kandydata, uzasadniając swój wybór. Zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej konkursu będą przyjmowane w terminie 12 -25 września.

 

Statuetki Ambasadorów Wschodu w ośmiu dziedzinach: Samorządność, Przedsiębiorczość, Turystyka, Projekt, Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka wręczymy 26 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Tego dnia ogłosimy także, kto został Honorowym Ambasadorem Wschodu oraz przyznamy Nagrodę Specjalną i wyróżnienia.

Znamy Ambasadorów Wschodu 2021

 

Ambasador_Wschodu_statuetka

 

7 laureatów, 1 honorowy tytuł, 2 odkrycia roku oraz nagroda specjalna to rezultaty tegorocznych obrad jury nad wyłonieniem Ambasadorów Wschodu. Nagrody w kategoriach: turystyka, biznes, projekt, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka, marka oraz nauka przyznano 27 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Tego dnia wręczono także statuetki ubiegłorocznym laureatom, którzy ze względu na sytuację pandemiczną nie mogli odebrać wyróżnień w tamtym czasie.

 

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniało 24 osoby, przedstawiciele nauki, kultury, sztuki, mediów oraz organizacji i inicjatyw społecznych.

„Choć nie spotkaliśmy się na żywo, to dzięki dwudniowym kilkugodzinnym spotkaniom online wyłoniliśmy laureatów. Członkowie Kapituły Konkursowej, Rady Ekspertów i Rady Ambasadorów wnikliwie weryfikowali nominacje, każda kandydatura była szeroko omawiana. Tak jak do tej pory ocena odbywała się w sposób dwustopniowy: najpierw przyznawaliśmy punktację, a następnie dyskutowaliśmy. To były naprawdę potrzebne rozmowy, gdzie jakość przedłożyliśmy nad ilość. To właśnie w trakcie owocnej wymiany zdań, analizie poszczególnych elementów, udaje się dostrzec wartości, które mogłyby umknąć uwadze pojedynczej osoby. Cieszę się, że osoby oceniające mają różne doświadczenie i różną wrażliwość, bo w ten sposób tytuł Ambasadora Wschodu trafia w odpowiednie ręce” – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.

AW2021

Najwięcej wyróżnień w tegorocznym konkursie Ambasador Wschodu otrzymali reprezentanci woj. podlaskiego (5), w dalszej kolejności woj. lubelskiego (3), mazowieckiego (1) i podkarpackiego (1). W kategorii społecznie odpowiedzialny przyznany tytuł ma charakter symboliczny i zbiorowy. Ze względu na zaangażowanie wielu podmiotów jury postanowiło nie nagradzać i nie wymieniać żadnej konkretnej organizacji, ale docenić wszystkie, które zareagowały na pilne potrzeby uchodźców na granicy z Białorusią.

 

„Wśród nagrodzonych znalazły się osoby, projekty i instytucje, które już cieszą się renomą, ale i takie, które dzięki przyznanemu tytułowi mają szansę pełnić rolę Ambasadora Wschodu na większą niż dotychczas skalę. Mamy nadzieję, że to uznanie przyczyni się do rozwoju i promocji Polski wschodniej” – dodaje Daniel Parol.

Ambasadorzy Wschodu w edycji 2021:

 

Turystyka – Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe (woj. podkarpackie)

Biznes – Mydlarnia Cztery Szpaki (woj. podlaskie)

Projekt – Teatr Wierszalin w Supraślu (woj. podlaskie)

Społecznie Odpowiedzialny – Organizacje pozarządowe wspierające uchodźców na granicy z Białorusią

Kultura i Sztuka – Janusz Opryński – polski reżyser teatralny, menedżer kultury, autor adaptacji, dyrektor Festiwalu Konfrontacje Teatralne i zastępca dyrektora Centrum Kultury w Lublinie do spraw artystycznych, kierownik artystyczny Teatru Provisorium (woj. lubelskie)

Marka – Perła (woj. lubelskie)

Nauka – prof. dr hab. Iwona Hofman – medioznawca, politolog, mecenas nauki i kultury, profesor UMCS (woj. lubelskie)

Tytuł Honorowego Ambasador Wschodu – prof. Adam Daniel Rotfeld – dyplomata i polityk, badacz stosunków międzynarodowych, profesor nauk humanistycznych, Wydziale Artes Liberales UW (woj. mazowieckie)

 

Odkrycia Roku w edycji 2021:

Turystyka – Kładka Śliwno-Waniewo (woj. podlaskie)

Projekt – Festiwal literacki Patrząc na Wschód (woj. podlaskie)

Nagroda Specjalna – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” (woj. podlaskie)

 

 

Ambasadorzy Wschodu w edycji 2020:

 

Turystyka – Ziołowy Zakątek

Samorząd – Miasto Rzeszów – Urban Lab

Projekt – ex aequo: WERTEP Festival Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

Biznes – nagroda nie została przyznana

Społecznie Odpowiedzialny – Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Kultura i Sztuka – Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia

Marka – Szlak Green Velo

Nauka – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak z Kliniki Neurologii UM w Lublinie

Odkrycie roku w kategorii Samorząd: pani Agnieszka Skolimowska, Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu

Odkrycie roku Projekt – Projekt fotograficzny „Tutejsi” Mateusza Baja

Nagroda Specjalna – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Honorowy Ambasador Wschodu – Krzysztof Czyżewski

 

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Początki nagrody Ambasador Wschodu sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 7 edycji, w których łącznie przyznano 62 tytuły Ambasadora Wschodu.

28 nominacji w 8. edycji konkursu Ambasador Wschodu

 

Ambasador_Wschodu_statuetka

 

Najwięcej, bo po 10 nominacji przyznano w kategorii turystyka, 9 w kategorii projekt, 6 w kategorii biznes, a 3 w kategorii samorząd. Wśród nominowanych są osoby, podmioty i instytucje ze wschodniej Polski oraz jej pogranicza, działające od Suwałk po Sanok, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny Polski Wschodniej oraz jej pogranicza.

 

13 nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu otrzymały projekty, instytucje i osoby z województwa podlaskiego, na drugiej pozycji znalazło się Mazowieckie z 8 kandydaturami do nagrody, na trzecim miejscu – Lubelskie (3) i  Podkarpackie (3). Jedną nominację otrzymało województwo świętokrzyskie.

 

28 nominacji przyznano w 4 kategoriach: turystyka, biznes, projekt, samorząd. Zgłoszeń dokonał Komitet Nominujący, złożony z przedstawicieli reprezentujących trzy subregiony1: północno-wschodni (suwalski, łomżyński, ostrołęcki, białostocki), środkowo-wschodni (siedlecki,
bialski, lubelski, chełmsko-zamojski), południowo-wschodni (tarnobrzeski, rzeszowski,
przemyski, krośnieński). Członkowie Komitetu Nominującego reprezentowali następujące dziedziny: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, działalność społeczna, kultura i sztuka, media.

 

Laureatów tegorocznej edycji Ambasadora Wschodu poznamy 27 listopada, podczas uroczystej gali wręczenia statuetek, którą zaplanowano na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Poza kategoriami: turystyka, biznes, projekt, samorząd, zostaną przyznane nagrody w kategoriach: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka, Nagroda Specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu oraz ew. tzw. Odkrycie Roku w 4 podstawowych kategoriach.

 

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Początki nagrody Ambasador Wschodu sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 7 edycji, ogłoszono 144 nominacje, przyznano 62 tytuły Ambasadora Wschodu.

 

Nominowani 2021

 

Turystyka
1. Park Rekreacji i Rozrywki „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie)
2. Agroturystyka „Na Końcu Świata”. Łączki. Powiat Dynowski (woj. podkarpackie)
3. LROT – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (woj. lubelskie)
4. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe (woj. podkarpackie)
5. Projekt Łączy nas BUG (woj. podlaskie)
6. Hotel Traugutta3 (woj. podlaskie)
7. Szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego (woj. mazowieckie)
8. Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego „Stacja Sokołów” w Sokołowie Podlaskim (woj. mazowieckie)
9. Kładka Śliwno-Waniewo (woj. podlaskie)
10. Agroturystyka Latosowo (woj. mazowieckie)

 

Biznes
1. Arche SA (woj. mazowieckie)
2. Mydlarnia Cztery Szpaki (woj. podlaskie)
3. Miodosytnia Augustowska (woj. podlaskie)

 

Projekt
1. Projekt Łączy nas BUG (woj. podlaskie)
2. Teatr Wierszalin w Supraślu (woj. podlaskie)
3. Festiwal literacki Patrząc na Wschód (woj. podlaskie)
4. Podlasie SlowFest by Łomża (woj. podlaskie)
5. Międzynarodowy Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim (woj. mazowieckie)
6. Zaduszki Jazzowe w Sokołowie Podlaskim (woj. mazowieckie)
7. Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic (woj. podkarpackie)
8. Wielki Gościniec Litewski (woj. mazowieckie)
9. Festiwal Filmów i Spotkań niezwykłych w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie)

 

Samorząd
1. Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego (woj. podlaskie)
2. Gmina Tykocin (woj. podlaskie)
3. Wojciech Borzym – Burmistrz Drohiczyna (woj. podlaskie)

AW2021

8. edycja Konkursu  Ambasador Wschodu 

 

 

Początek września to start kolejnej edycji konkursu Ambasador Wschodu. Już po raz ósmy rozpoczniemy poszukiwania Ambasadorów Polski Wschodniej.

We wrześniu swoje prace rozpocznie Komitet Nominujący oraz Rada Ambasadorów, którzy stworzą listę Nominowanych w kategoriach:

Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka, Nagroda Specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu, Biznes, Samorząd, Projekt, Turystyka.

 

Nominujący przy wyborze będą brać pod uwagę trzy najważniejsze wartości, którymi powinien wyróżniać się Ambasador Wschodu, tj.:

  1. – Użyteczność społeczna;
  2. – Związek terytorialny i merytoryczny z Polską Wschodnią;
  3. – Odpowiedzialność społeczna zgodna z powszechnie przyjętymi normami etycznymi.

 

Najciekawsze projekty, osobowości, przedsiębiorstwa i inicjatywy Polski Wschodniej poznamy  27 listopada podczas uroczystej gali.

wyniki__www

 

Wyniki 7. Edycji Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej 2019

 

Z przyjemnością informujemy, że spośród ponad 130 nominacji, z całej Polski Wschodniej zostali wyłonieni laureaci tegorocznej edycji konkursu.

Laureatami 7. Edycji Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej 2019 zostają:

 

W kategorii Samorząd – Miasto Rzeszów – Urban Lab

Odkrycie roku w kategorii Samorząd: pani Agnieszka Skolimowska, Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu

W kategorii Turystyka – Ziołowy Zakątek

W kategorii Projekt ex aequo:  WERTEP Festival Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

Odkrycie roku w kategorii Projekt:  Projekt fotograficzny „Tutejsi” Mateusza Baja.

W kategorii Biznes w tym roku nagroda nie została przyznana.

 

Nominacje w powyższych kategoriach oceniała Kapituła Konkursowa w składzie: Leszek Stafiej (Przewodniczący Kapituły), Barbara Luszawska, Barbara Chwesiuk, Janusz Chrostowski, Piotr Duda, Ewa Glińska, Jarosław Górski, Mateusz Halicki, Rafał Kasprzak, Krzysztof Margol, Lucjusz Nadbereżny, Konrad Smoliński, Waldemar Sulisz, Daniel Parol ( Sekretarz konkursu), Marcin Piotrowski, Agata Porębska.

 

W pozostałych kategoriach nominacje były oceniane przez Radę Ambasadorów oraz Radę Ekspertów.

 

Laureatami 7. Edycji konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej 2019 zostają:

 

W kategorii Społecznie Odpowiedzialny – Towarzystwo dla Natury i Człowieka

W kategorii  Kultura i Sztuka – Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia

W kategorii  Marka – Szlak Green Velo

W kategorii  Nauka – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak z Kliniki Neurologii UM w Lublinie

W kategorii  Nagroda Specjalna – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Honorowym Ambasadorem Wschodu został Krzysztof Czyżewski.

 

Dziękujemy wszystkim Członkom Komitetu Nominującego, Radzie Ambasadorów, Kapitule Konkursu i wszystkim Nominowanym za zaangażowanie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę w powiększonym gronie Ambasadorów Polski Wschodniej.

nominacje_na_www

 

Nominowani 7. Edycji Konkursu Ambasador Wschodu

 

Jak co roku Komitet Nominujący zaproponował kandydatów do tytułu Ambasador Wschodu w czterech kategoriach: Biznes, Turystyka, Projekt, Samorząd.

Do Komitetu Nominującego zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich subregionów, działający w Polsce Wschodniej.

W kategorii Biznes, zgłoszone zostały zarówno firmy z kilkudziesięcioletnią tradycją, jak i młode prężnie rozwijające się marki.

 

Nominowani w kategorii Biznes:

 

– Zakłady mleczarskie LAKTOPOL-A” Sp. z o. o. w Łosicach

– Huta szkła w Dubecznie

– Marka „Tulone”

– Dwór Sanna

– Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Trzonkowski

– Dwór na Wichrowym Wzgórzu

– Siedlisko Sobibór

– Tatarska Jurta

– Dworzysk Pole lawendy

– Browar Lasowiak

– OSM Kosów Lacki

– Pigwoniada

 

 Sponsorem Oficjalnym kategorii Biznes jest firma InsERT.

 

Kolejna kategoria konkursowa to Turystyka. Nominacje pokazują jak bogatą ofertę turystyczną posiada Polska Wschodnia. Od kameralnych obiektów pozwalających odetchnąć od miasta, po kulturalną ofertę placówek muzealnych, wypoczynek dla aktywnych czy tych, którzy chcą poznać historię dawnej wielokulturowości terenów pogranicza.

 

Nominowani w kategorii Turystyka:

 

– Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie o Muzeum Regionalnego w Siedlcach

– Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

– Siedlisko Sobibór

– Ziołowy Zakątek

– Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych

– Szlakiem Tyzenhausa Sokółka – Grodno

– „Pogórzanin” Przeworska Ciuchcia Dojazdowa

– Aktywny Wypoczynek Marek  Pomietło

– „Roztocze bez granic” Festiwal Turystyki Rowerowej

– Gliniana Wioska Kukle

– Nadbużańska Cisza

– Białostocki Szlak Murali

– Dobre Miejsce

– Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej

– Las się żyje

– Szlak tatarski

 

Kategoria Projekt obejmuje wszelkie rodzaje inicjatyw o charakterze społecznym lub kulturalnym realizowane na terenie Polski Wschodniej – co nie wyklucza zasięgu ogólnopolskiego lub międzynarodowego – przez osoby, grupy nieformalne, podmioty gospodarcze, organizacje trzeciego sektora lub instytucje.

 

Nominowani w kategorii Projekt: 

 

– Podlasie Jazz Festiwal

– Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda Mikoszewskiego pt. „Ziemia najbliższa”

– Międzynarodowy Festiwal Teatralny  WERTEP

– Tutejsi – projekt fotograficzny Mateusza Baja

– Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu

– Arts of Narol

– Ogólnoświatowe Regaty Żaglowych Łodzi Okrągłych

– Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

– Sabantuj Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej

– Centrum Rozwoju Wolontariatu i NGO w Biłgoraju – Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

– Centrum Trzech Kultur w Suchowoli

– Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu

– Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw  AWF Biała Podlaska

– Satyr Blues

Sponsorem Oficjalnym kategorii Projekt jest firma Bialcon.

 

W tym roku w kategorii Samorząd można było nominować zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby aktywnie działające na rzecz lokalnych społeczności.

 

Nominowani w kategorii Samorząd:

 

– Agnieszka Skolimowska – nauczyciel w Zespole Oświatowym w Kotuniu

– Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

– Ewa Kulikowska – Burmistrz Miasta Sokółka

– Miasto Rzeszów

– Gmina Korycin

– Gmina Mielnik

– Gmina Urszulin

– Miasto i Gmina Łosice

– Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk

– Miasto Biłgoraj

 

Mecenasem konkursu jest  Grupa Arche.

Sponsorem Głównym konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Sponsorzy Oficjalni: Bank Ochrony Środowiska, InSert, Bialcon, Kino Świat, MD Investments.

Partnerzy Główni: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, PPHU Foldruk Marian Borkowski, Honda Wyszomirski, Emalco Enamelware, Kome Polska

Współpraca: Pałac Cieleśnica, Zamek Biskupi Janów Podlaski

AMBASADOR WSCHODU 2020 – Rozpoczynamy pierwszy etap

 

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej.

 

Mimo trudnej sytuacji w całej Polsce związanej z pandemią COVID-19 tegoroczny Konkurs o tytuł Ambasadora Wschodu odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Laureatów poszczególnych kategorii poznamy już w grudniu.
Już od 12 października gremia Rady Ambasadorów Wschodu oraz Komitetu Nominującego będą miały możliwość zgłaszania ciekawych, wyróżniających się projektów, przedsięwzięć i osób działających w Polsce Wschodniej.

 

W Radzie Ambasadorów zasiądą wszyscy dotychczasowi laureaci poprzednich edycji konkursu i nominować będą w kategoriach: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nagroda Specjalna i Honorowy Ambasador Wschodu. W tym roku Ambasadorzy będą także nominować w dwóch nowych kategoriach – Marka i Nauka.

 

Do Komitetu Nominującego zaprosiliśmy przedstawicieli nauki, kultury i sztuki oraz mediów, a także samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski Wschodniej. Mamy nadzieję, że jak co roku nominacje pozwolą nam wyłonić najciekawsze podmioty ze wszystkich zakątków Wschodniej Polski.

AW2020

Gala Ambasadorów Wchodu 2019

Znamy już laureatów tegorocznej Gali Ambasadorów Wschodu, która odbyła się 30 listopada w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim.

W kategorii Samorząd statuetkę przyznano Miastu Stalowa Wola. Dokonując wyboru Kapituła oceniała działania, których celem jest stworzenie marki miejsca w oparciu o wielosektorową współpracę, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów lokalnej społeczności i potencjału inwestycyjnego. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Miasto i Gmina Orzysz.

W kategorii Biznes tytuł Ambasadora Wschodu otrzymał Browar Hoplala z Bielska Podlaskiego. Przy wyborze w sposób szczególny uwzględniono wykorzystanie lokalnych zasobów, tworzenie oryginalnego i wyróżniającego się produktu oraz potencjał wzrostu marki. Wyróżnienie otrzymała firma Frux Solis z Mikołajówki.

W tegorocznej edycji w kategorii Projekt Kapituła przyznała po raz pierwszy w historii Konkursu Tytuł dwóm projektom. Nagrodę otrzymał Europejski Festiwal Smaku w Lublinie oraz Festiwal Folkowisko organizowany w Gorajcu na podkarpaciu. Wyróżnienie otrzymał Up To Date Festiwal z Białegostoku.

W kategorii Turystyka Tytuł Ambasadora Wschodu przyznano Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Podczas oceny nominowanych podmiotów Kapituła brała pod uwagę tworzenie ponadregionalnych markowych produktów turystycznych, które wykorzystują potencjał przestrzeni, a ich podstawowym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w regionie. W tym roku do kategorii turystyka nominowano także Szlak Green Velo oraz Sandomierski Szlak Winiarski.

Tytuł Ambasadora Wschodu w kategorii Społecznie Odpowiedzialny przyznano Fundacji Leny Grochowskiej z Siedlec. Za wieloletnie działania podejmowana na rzecz lokalnej społeczności, bezinteresowne wsparcie osób z dysfunkcjami, tworzenie środowiska do rozwoju i integracji, wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży ze trudnych i biednych środowisk, za realizację programów dla repatriantów poprzez stwarzanie możliwości powrotu do kraju i zabezpieczenie bytowe w pierwszych latach pobytu.

W kategorii Kultura i Sztuka statuetkę otrzymał prof Leszek Mądzik – wybitny twórca nowej formy teatru, założyciel i szef Sceny Plastycznej KUL (od 1969). Autor plakatów i grafiki książkowej. Jeden z najwszechstronniejszych polskich twórców, działający w Lublinie.

Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu przyznano Beacie Ostrowskiej Harris – właścicielce Pałacu w Korczewie. Jest to Tytuł przyznawany za całokształt działalności związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Nagrodę Specjalną za propagowanie etosu pogranicza i budowanie mostów pomiędzy ludźmi różnych narodowości, wyznań i kultur, otrzymał Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Tegoroczną Galę Ambasadorów Wschodu uświetnił występ kwartetu jazzowego oraz wystawy fotograficzne grupy Magia Podlasia oraz Piotra Malczewskiego.

Partnerami Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu są: Grupa Arche, Kino Świat, MD Investments, Honda Wyszomirski, Grupa Bialcon, Vito Polska, Kome Polska.
Partnerzy organizacyjni: Hotel Zamek Biskupi Janów Podlaski, Pałac Cieleśnica, Pracownia Sztuki Użytkowej RE, Browar Koneser.

ambasador_media__32__sCdD8

26/11/2019 6. edycja Konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej

Już w najbliższą sobotę (30 listopada) poznamy nagrodzonych w Konkursie o Tytuł „Ambasadora Wschodu”. Doroczne wyróżnienie, które ma odkrywać i promować inicjatywy, podmioty oraz osoby działające na rzecz rozwoju Polski Wschodniej i pogranicza.
W tym roku w gronie Nominowanych znaleźli się – w kategorii Projekt: Up To Date Festiwal (Białystok), Festiwal Folkowisko (Gorajec) oraz Europejski Festiwal Smaku (Lublin). W kategorii Samorząd: Miasto Stalowa Wola i Miasto Orzysz. W kategorii Biznes: Browar Hoplala i firma Frux Solis. W kategorii Turystyka: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Szlak Green Velo oraz Sandomierski Szlak Winiarski.
W dziedzinie „Społecznie odpowiedzialny” nagrodzona zostanie Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec. W dziedzinie „Kultura i sztuka” Tytuł otrzyma Leszek Mądzik, zaś Tytuł „Honorowego Ambasadora Wschodu” otrzyma Beata Ostrowska – Harris- spadkobierczyni Pałacu w Korczewie.
Nagrodą Specjalną zostanie uhonorowany Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
W tym roku nominowanych będą oceniać: Barbara Chwesiuk – Grupa Bialcon, Małgorzata Majewska – ekspert biznesowy Sandler Training, Barbara Luszawska – Landart Festiwal, Janusz Chrostowski – ekspert ds. komunikacji marki, Leszek Stafiej – ekspert ds. komunikacji społecznej, Piotr Duda- Festiwal Stolica Języka Polskiego, Anna Maruszeczko- Dziennikarka. Entuzjastka wielokulturowości i przyrody Podlasia oraz Daniel Parol – red. naczelny magazynu „Kraina Bugu”.
Wszystkich Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali Ambasadorów Wschodu, która odbędzie się w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w dniu 30 listopada 2019 r.

1/10/2019 Nominacje czas start!

Rozpoczynamy kolejny etap prac, czyli NOMINACJE. Od 1 października 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia od Komitetu Nominacyjnego do Konkursu Ambasador Wschodu w kategoriach: Samorząd, Biznes, Turystyka, Projekt, Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka oraz Nagroda Specjalna. Tytuł ,,Honorowego Ambasadora Wschodu” w tym roku po raz pierwszy przyzna Sekretariat Konkursu wraz z Radą Ambasadorów.
Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2019 r., a Laureatów oraz Nominownych w poszczególnych kategoriach ogłosimy już 10 listopada.

2/9/2019 Kampania wrześniowa

Początek września, to dla nas okres wytężonej pracy przy organizacji kolejnej edycji Konkursu Ambasador Wschodniej Polski. W tym roku zaplanowanych jest szereg zmian technicznych związanych z funkcjownowaniem Konkursu, tym samym wiąże się to z aktualizacją regulaminu Konkursu, który niebawem zostanie oficjalnie ogłoszony.
Jak co roku chcemy odkrywać nowe miejsca, brać pod lupę wydarzenia orgaznizowane w Polsce Wschodniej i nagradzać pracę osób działających na rzecz rozwoju regionu. Kto będzie nominował, a kto będzie nominowany w poszczególnych kategoriach? Jakie działania i osoby okażą się odkryciem roku 2019? Więcej szczegółów dotyczących tegorocznej edycji konkursu już wkrótce!