ambasadorwschodu.pl | KS. STEFAN BATRUCH
20201
post-template-default,single,single-post,postid-20201,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

KS. STEFAN BATRUCH

Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie od 1 stycznia 1993 r. Oprócz pracy duszpasterskiej, prowadzi także Fundację Kultury Duchowej Pogranicza, która stawia sobie za cel wspieranie dialogu na płaszczyźnie duchowej i międzyludzkiej, a w szczególności w aspekcie relacji polsko–ukraińskich. Fundacja, realizując liczne projekty kulturalne, usiłuje zmienić negatywne nastawienie Polaków do Ukraińców i Ukraińców do Polaków. Nominowany za działania transgraniczne, zmierzające do zbliżenia tych nacji.