ambasadorwschodu.pl | MIASTO SIEDLCE
20454
post-template-default,single,single-post,postid-20454,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

MIASTO SIEDLCE

Siedlce od lat konsekwentnie budują markę „Siedlce Miasto Przyjazne”. Wykorzystując fundusze własne oraz unijne, władze starają się tworzyć miasto, w którym żyje się bezpieczne i wygodnie. Analiza wydatków pokazuje, że Siedlce lokują pieniądze w transport, gospodarkę komunalną, kulturę i oświatę oraz kulturę fizyczną i sport. Miasto jest prekursorem nowatorskich rozwiązań i projektów. Władze tworzą obecnie lokalną sieć producentów i dystrybutorów energii odnawialnej, czyli tzw. klaster energetyczny. Od lipca br. w Siedlcach funkcjonuje „Siedlecki Rower Miejski”, na wzór warszawskiego Veturlio. Siedlce należą do miast o najwyższym wskaźniku finansowania organizacji typu non-profit (NGO). Funkcjonuje tam bardzo wiele różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich, wspieranych znaczącymi środkami z budżetu miasta (dotacje o łącznej kwocie ponad 9,5 mln zł). Współpraca z organizacjami NGO, rozwój bazy rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej oraz rozwój budownictwa nie tylko spowodowały napływ nowej ludności do Siedlec, ale również umożliwiają mieszkańcom regionu korzystanie z inwestycji i zdobyczy Miasta. Dla ponad 350 tys. mieszkańców Siedlce są stolicą subregionu – stolicą kultury, sportu i pożądanym miejscem osiedlenia się.