ambasadorwschodu.pl | Organa
20694
page,page-id-20694,page-child,parent-pageid-20688,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Sekretariat i Sekretarz Konkursu
zajmuje się sprawami organizacyjnymi Konkursu i czuwa nad przebiegiem wszystkich etapów Konkursu i sprawną komunikacją. Pracami Sekretariatu kieruje Sekretarz Konkursu powoływany przez Organizatora. Sekretariat Konkursu powołuje członków Radę Ekspertów, a także zaprasza członków Komitetu Nominującego oraz Rady Ambasadorów.

Rada Ekspertów
ciało doradcze i opiniujące Konkursu. W skład Rady Ekspertów wchodzi od 3 do 12 członków ekspertów. Eksperci powoływani są przez Sekretariat Konkursu. Rolą Rady Ekspertów jest ocena i stworzenie Listy Nominatów w kategoriach: Biznes, Samorząd, Projekt i Turystyka.

Komitet Nominujący
Grono przedstawicieli trzech subregionów Polski Wschodniej, reprezentujący takie dziedziny życia społecznego jak: gospodarka, media, samorząd, organizacje społeczne i kulturalne, nauka. Rolą Komitetu Nominującego jest wskazanie Kandydatów na Nominatów w czterech kategoriach konkursowych: Samorząd, Biznes, Turystyka, Projekt.

Rada Ambasadorów
Grono Laureatów nagrodzonych w poprzednich edycjach Konkursu. Rolą Rady Ambasadorów jest nominacja i wybór Kandydatów w pięciu kategoriach konkursowych: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nauka, Marka, Nagroda Specjalna, Honorowy Ambasador Wschodu.

Kapituła Konkursu
ciało konkursowe powoływane przez Sekretariat Konkursu i Radę Ekspertów. W skład Kapituły Konkursu wchodzi od 5 do 13 członków wybieranych m.in.: z grona Laureatów ostatniej edycji Konkursu, praktyków oraz ekspertów z następujących dziedzin: przedsiębiorczość, nauka, samorząd, organizacja społeczna, kultura i sztuka, media. Stałe miejsce w Kapitule Konkursu posiada Sekretarz Konkursu oraz Rada Ekspertów. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły Konkursu. Rolą Kapituły jest wyłonienie Laureatów w następujących kategoriach konkursowych: Biznes, Samorząd, Projekt, Turystyka.