ambasadorwschodu.pl | Terminarz
20696
page-template-default,page,page-id-20696,page-child,parent-pageid-20688,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Konkurs trwa 13 tygodni (od 1 września do 26 listopada) i składa się z czterech etapów:

 • Etap Inauguracji
 • Etap Nominacji
 • Etap Finału
 • Uroczysta Gala Konkursu

Etap Inauguracji trwa od 1 września do 25 września 2022 r. i obejmuje:

 • Publicznego ogłoszenia Inauguracji edycji Konkursu
 • Powołanie i rozpoczęcie statutowej działalności Sekretariatu;
 • Powołanie Organów Konkursu: w tym powołanie i/lub uzupełnienia składu Rady Konkursu, powołanie: Komitetu Nominującego, Kapituły Konkursu;
 • Zawiadomienia i dostarczenia członkom poszczególnych organów dokumentacji konkursowej oraz dostępu do systemu teleinformatycznego niezbędnego do wskazania nominacji i głosowania;

Etap Nominacji trwa od 12 września do 9 października 2022 r. i obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Komitetu Nominującego;
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Rady Ambasadorów;
 • zawiadomienie Nominatów w dziedzinach konkursowych wymienionych w §16 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, potwierdzenie udziału i zebranie ankiet

Etap Finału trwa od 10 października do 25 listopada 2022 r. i obejmuje:

 • ogłoszenie w dniu 10 października 2022 r. Listy Nominatów w poszczególnych dziedzinach konkursowych opisanych w §16 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • przeprowadzenie obrad Kapituły Konkursu i wyłonienie Laureatów w poszczególnych dziedzinach opisanych w §16 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • zawiadomienie Laureatów przez Sekretariat Konkursu o wynikach głosowania Rady Konkursu, Rady Ambasadorów oraz Kapituły Konkursu;

Uroczysta Gala Konkursu trwa jeden dzień i obejmuje:

 • uroczystą Galę Konkursu w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim, która zostanie przeprowadzona 26 listopada 2022 r., podczas której następuje publiczne przedstawienie Laureatów wszystkich tytułów i nagród. Laureaci otrzymują Statuetki Ambasadora Wschodu, zaś osoby lub podmioty nagrodzone Wyróżnieniem otrzymują pamiątkowe emblematy.
 • podanie do publicznej wiadomości oraz opublikowanie na stronie internetowej Konkursu pełnej Listy Laureatów Tytułu Ambasadora Wschodu oraz Wyróżnień jeśli zostaną przyznane.