ambasadorwschodu.pl | Terminarz
20696
page,page-id-20696,page-child,parent-pageid-20688,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Terminarz edycji Konkursu – 2020

 

Etap Inauguracji trwa od 1 sierpnia do 30 września 2020 r.

 1. Powołanie i rozpoczęcie statutowej działalności Sekretariatu;
 2. Powołanie Organów Konkursu: w tym powołanie i/lub uzupełnienia składu Rady Ekspertów Konkursu, powołanie: Komitetu Nominującego, Kapituły Konkursu;
 3. Zawiadomienia i dostarczenia członkom poszczególnych organów dokumentacji konkursowej oraz dostępu do systemu teleinformatycznego niezbędnego do wskazania nominacji i głosowania;
 4. Publicznego ogłoszenia Inauguracji edycji Konkursu.

 

Etap Nominacji trwa od 12 października do 25 października 2020 r. i obejmuje:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Komitetu Nominującego;
 2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Rady Ambasadorów.

 

Etap Finału trwa od 16 października do 28 listopada 2020 r. i obejmuje:

 1. ogłoszenie w dniu 6 listopada 2020 r. Listy Nominatów w poszczególnych kategoriach konkursowych;
 2. przeprowadzenie obrad Kapituły Konkursu i wyłonienie Laureatów  w poszczególnych kategoriach opisanych w §16 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 3. zawiadomienie Laureatów przez Sekretariat Konkursu o wynikach głosowania Rady Ekspertów Konkursu, Rady Ambasadorów oraz Kapituły Konkursu;
 4. Podanie do publicznej wiadomości oraz opublikowanie na stronie internetowej Konkursu w dniu 28 listopada 2020 r. pełnej Listy Laureatów Tytułu Ambasadora Wschodu oraz Tytułów Odkrycie Roku jeśli zostaną przyznane.

 

Etap Gali Konkursu trwa jeden dzień i obejmuje:

 1. Uroczystą Galę Konkursu w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim która zostanie przeprowadzona w okresie pomiędzy 28 listopada a 20 grudnia 2020 r., podczas której następuje publiczne przedstawienie Laureatów wszystkich tytułów i nagród. Laureaci otrzymują Statuetki Ambasadora Wschodu, zaś Laureaci Tytułu Odkrycie Roku otrzymują pamiątkowe emblematy;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Gali Ambasadorów Wschodu z ważnych i niezależnych od Organizatora przyczyn w szczególności na skutek działania siły wyższej lub wprowadzenia przepisów i rozporządzeń uniemożliwiających organizację Gali.