ambasadorwschodu.pl | Terminarz
20696
page-template-default,page,page-id-20696,page-child,parent-pageid-20688,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Konkurs trwa 14 tygodni (od 10 sierpnia do 18 listopada) i składa się z czterech etapów:
1. Etap Inauguracji,
2. Etap Nominacji,
3. Etap Finału,
4. Uroczysta Gala Konkursu.

1. Etap Inauguracji trwa od 10 sierpnia do 27 sierpnia 2023 r. i obejmuje:

 • Publicznego ogłoszenia Inauguracji edycji Konkursu
 • Powołanie i rozpoczęcie statutowej działalności Sekretariatu;
 • Powołanie Organów Konkursu: w tym powołanie i/lub uzupełnienia składu Rady Konkursu, powołanie: Komitetu Nominującego, Kapituły Konkursu;
 • Zawiadomienia i dostarczenia członkom poszczególnych organów dokumentacji konkursowej oraz dostępu do systemu teleinformatycznego niezbędnego do wskazania nominacji i głosowania;

2. Etap Nominacji trwa od 28 sierpnia do 13 września 2023 r. i obejmuje:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Komitetu Nominującego;
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na Nominatów od Rady Ambasadorów;
 • zawiadomienie Nominatów w dziedzinach konkursowych wymienionych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, potwierdzenie udziału i zebranie ankiet

3. Etap Finału trwa od 14 września 17 listopada 2023 r. i obejmuje:

 • ogłoszenie w dniu 2 października 2023 r. Listy Nominatów w poszczególnych dziedzinach konkursowych opisanych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • przeprowadzenie obrad Kapituły Konkursu, i wyłonienie Laureatów w poszczególnych dziedzinach opisanych w §17 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
 • przeprowadzenie obrad Kapituły Nagrody Specjalnej i Rady Ambasadorów i wyłonienie Laureatów w dziedzinach opisanych w §17 pkt 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.
 • zawiadomienie Laureatów przez Sekretariat Konkursu o wynikach głosowania Rady Konkursu, Kapituły Nagrody Specjalnej oraz Kapituły Konkursu;

4. Uroczysta Gala Konkursu trwa jeden dzień i obejmuje:

 • uroczystą Galę Konkursu w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim, która zostanie przeprowadzona 18 listopada 2023 r., podczas której następuje publiczne przedstawienie Laureatów wszystkich tytułów i nagród. Laureaci otrzymują
 • Statuetki Ambasadora Wschodu, zaś osoby lub podmioty nagrodzone Wyróżnieniem otrzymują pamiątkowe emblematy.
 • podanie do publicznej wiadomości oraz opublikowanie na stronie internetowej Konkursu pełnej Listy Laureatów Tytułu Ambasadora Wschodu oraz Wyróżnień jeśli zostaną przyznane.