ambasadorwschodu.pl | Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej
20853
post-template-default,single,single-post,postid-20853,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej

Mimo trudnej sytuacji w całej Polsce związanej z pandemią podjęliśmy decyzję o kontynuacji naszych prac i przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu  o Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej.

Już niebawem zaprosimy Radę Ambasadorów Wschodu oraz Komitet Nominujący do nominowania ciekawych, wyróżniających się projektów, przedsięwzięć i osób działających w Polsce Wschodniej do tytułu Ambasador Wschodu.

W Radzie Ambasadorów zasiądą wszyscy laureaci poprzednich edycji konkursu i nominować będą w kategoriach: Społecznie Odpowiedzialny, Kultura i Sztuka, Nagroda Specjalna i Honorowy Ambasador Wschodu. W tym roku Ambasadorzy będą mogli nominować w dwóch nowych kategoriach – Marka i Nauka.

Do Komitetu Nominującego zaproszeni zostaną przedstawiciele nauki, kultury i sztuki oraz mediów, samorządowcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w Polsce Wschodniej, którzy jak co roku pozwolą nam wyłonić perełki ze wszystkich powiatów Polski Wschodniej.

Nagrody są przyznawane za 2019 r.