ambasadorwschodu.pl | WIOSKA GOTÓW W MASŁOMĘCZU
20195
post-template-default,single,single-post,postid-20195,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-92.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

WIOSKA GOTÓW W MASŁOMĘCZU

Blisko trzydziestoosobowa drużyna gocka z Masłomęcza to pierwsza w regionie, jedna z niewielu w Polsce i bodaj jedyna taka grupa na świecie, która z dnia na dzień postanowiła zadbać o zachowanie pamięci dziecictwie kulturowym swojego regionu. Grupa odtwarza życie codzienne w Kotlinie Hrubieszowskiej z okresu między II a IV w.n.e. Podstawowym zadaniem Wioski jest popularyzacja kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu hrubieszowskiego w Polsce i poza granicami kraju. Członkowie drużyny Gotów, której symboliczna siedziba mieści się w Gockiej Chacie w Masłomęczu, prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne z dziećmi i młodzieżą. Nabytą uprzednio wiedzę z zakresu dawnych rzemiosł przekazują licznym grupom uczniów odwiedzających Masłomęcz, poprzez warsztaty archeologiczne. W otoczeniu samodzielnie wykonanych przedmiotów życia codziennego, opowiadają o bogatej przeszłości regionu, zwracając uwagę na szczególny dorobek archeologiczny. Występując w gockich strojach realizują żywe lekcje historii. Nagroda została przyznana za działania promujące specyficzne walory turystyczne regionu.

Więcej informacji: www.wioska-gotow.pl